START INTERNE COMPETITIE 2021/2022

De eerste speelavond van de interne competitie is a.s. dinsdag 7 september om 19.45 uur. We spelen zoals gebruikelijk in de Oase met in achtneming van coronamaatregelen.

Voor de paring van de eerste ronde is er in huize Bergsma/Dufrenne geloot. Tot de algemene ledenvergadering is Henk Bergsma wedstrijdleider van de interne competite. Hij mailt dan ook vandaag, maandag, de indeling voor de 1e ronde. Henk kan zelf dinsdag niet schaken. Daarom zorgt Cor dat dinsdag alles goed verloopt.

De indeling voor de speelavond wordt voortaan in het weekend rond gemaild. Mocht je verhinderd zijn, geef dit het liefst vóór de zaterdag voorafgaand aan de speelavond door. Ben je op het laatste moment verhinderd dan graag voor de maand september naar henk.bergsma@upcmail.nl mailen. De deadline is maandag 18.00 uur. Vergeet je je af te melden of ben je te laat? Dan wordt de partij als verloren genoteerd.

Beste schaakvrienden, laten we er een spannend, leuk en vooral een sportief schaakseizoen van maken.